توصیف رفتار سیلان و تغییرات اندازه دانه و ساختار فولاد API-5CT-L80 در فرآیند تغییر شکل داغ

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اراک، اراک.

2 گروه مهندسی مکانیک، واحد الیگودرز دانشگاه آزاد اسلامی، الیگودرز، ایران

3 گروه مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه فردوسی مشهد.

چکیده

شناخت رفتار تغییرشکل داغ و تغییرات ریزساختار فولاد آلیاژی API-5CT-L80 از اهمیت بالایی در تولید لوله‌‌های صنایع نفت و گاز برخوردار است. به همین منظور، در این پژوهش رفتار ترمومکانیکی این فولاد توسط آزمون فشار داغ هم‌‌دما در محدوده دمایی K 1173 تا K 1373 و نرخ‌‌های کرنش s-1 001/0 تا s-1 1 موردبررسی قرار گرفت. نتایج تجربی نشان داد که رفتار تغییرشکل داغ فولاد یک رفتار نرم‌‌شونده ناشی از پدیده تبلورمجدد دینامیکی است که در برخی از شرایط، ماده رفتاری پیچیده به‌صورت منحنی‌‌های چند قله‌‌ای از خود نشان می دهد. نتایج بررسی میکروساختاری نشان داد که با افزایش دمای تغییرشکل دانه‌‌های تشکیل شده دارای اندازه بزرگتری نسبت به حالت دما پایین دارند همچنین فازهای مارتنزیت بیشتری تشکیل شده که در مقایسه با فازهای تشکیل شده در دماهای پایین، تیغه های مارتنزیت‌‌ی کشیده‌‌ترند. اثر نرخ کرنش نیز به مانند اثر دما قابل توجه بود زیرا سرعت تغییرشکل بر رشد دانه اثر معکوس داشت بنابراین در نرخ‌‌های کرنش پایین دانه‌‌های متبلورشده زمان کافی برای رشد را دارد. در نرخ‌‌های کرنش بالا فازهای پرلیت بیشتر به صورت چندضلعی ظاهر شده و جوانه‌‌های بسیار ریزی در مرزهای آستنیتی از فاز فریت ویدمن اشتاین مشاهد شد که زمان کافی برای رشد را نداشته اند و در نرخ‌‌های کرنش بالا تیغه های مارتنزیت نیز تمایل به نازک‌‌شدن دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Description of flow behavior and changes in grain size and structure of API-5CT-L80 steel in hot deformation process

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Rezaei Ashtiani 1
  • H Ahmadi 2
  • GH Ebrahimi 3
  • m heidari 2
1 Mechanical Engineering, Arak University of Technology
2 Department of Mechanical Engineering, Aligudarz Branch, Islamic Azad University, Aligudarz, Iran.
3 Department of Materials Science and Metallurgical Engineering, Engineering Faculty, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Knowing the behavior of hot deformation and microstructure changes of API-5CT-L80 alloy steel is of great importance in the production of oil and gas industry pipes. For this purpose, in this research, the thermomechanical behavior of this steel was investigated by isothermal hot compression test in the temperature range of 1173 to 1373 K and strain rates of 0.001 to 1 s-1 s. The experimental results showed that the hot deformation behavior of steel is a softening behavior caused by the dynamic recrystallization phenomenon that in some conditions, the material shows complex behavior in the form of multi-peaked curves. The results of the microstructural investigation showed that with the increase in the deformation temperature, the formed grains have a larger size compared to the low temperature state, and more martensite phases are formed, which are more elongated martensite blades compared to the phases formed at low temperatures. The effect of strain rate was also significant like the effect of temperature because the rate of deformation had an inverse effect on grain growth, so recrystallized grains have enough time to grow at low strain rates. At high strain rates, the pearlite phases appeared more polygonal, and very small nucleation were observed in the austenitic boundaries of the ferrite and Wiedmannstein phase, which did not have enough time to grow, and at high strain rates, the martensite blades also tend to thin.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hot deformation
  • API-5CT-L80 alloy steel
  • Flow stress
  • Grain size
  • Microstructure
 
 
 
 
CAPTCHA Image