تولید و مشخصه یابی داربستهای PLA/MgAl2O4 به روش پرینت 3 بعدی (FDM) و مقایسه آنها با روش دوغابی

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی اصفهان (دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان)

2 دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

در پژوهش حاضر ابتدا سرامیک زیستی آلومینات منیزیوم (MgAl2O4) با اندازه ذرات 27 تا 40 نانومتر به روش سنتز احتراقی تولید شد. همچنین کامپوزیتهای زمینه پلیمری PLA/MgAl2O4 با استفاده از روش‌های جوشی لایه نشانی مذاب (FDM) و دوغابی ساخته شده و خواص آنها مورد مطالعه و مقایسه قرارگرفت. برای بررسی خواص کامپوزیتهای تولید شده آنالیزهای پراش پرتو ایکس(XRD) ، میکروسکوپ الکترونی روبشی (FE-SEM)، طیف سنج فروسرخ FT-IR)) و طیف‌ سنجی پلاسمای جفت‌ شده القایی (ICP) بخدمت گرفته شدند. نتایج XRD نشان داد که در نمونه‌های کامپوزیتی که به روش FDM سنتز می‌شوند PLA از بلورینگی بیشتری نسبت به روش دوغابی برخوردار است که این امر ناشی از سرد شدن نسبتا آهسته مذاب پلیمر است. برای بررسی خواص زیست‌فعالی این کامپوزیت از محلول شبیه‌سازی شده‌ی بدن (SBF) استفاده شده و نتایج حاصل از آزمون ICP نشان داد که میزان کلسیم و فسفر در هفته‌ی چهارم در نمونه‌‌ی پرینت شده PLA/MgAl2O4 در بالاترین مقدار و به ترتیب برابر mg/L77 و mg/L40 بوده‌اند. این نتایج نشان می‌دهند که فرآوری این کامپوزیتها به روش پرینت سه‌بعدی، تخریب پذیری بیشتری را نسبت به روش دوغابی به ارمغان ‌آورده و از مرغوبیت بالاتری برای مصارف زیستی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Production and characterization of PLA/MgAl2O4 scaffolds by 3D printing method (FDM) and their comparison with slurry method

نویسندگان [English]

  • Seyed Mahdi Rafiaei 1
  • Mehran Ghodrati 2
1 Isfahan University of Technology
2 Isfahan University of Technology
چکیده [English]

In the present study, magnesium aluminate bio-ceramic (MgAl2O4) with particle size of 27 to 40 nm was produced by combustion synthesis method. Also, PLA/MgAl2O4 polymer matrix composites were made using FDM and slurry welding methods and their properties were studied and compared. X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscope (FE-SEM), infrared spectrometer (FT-IR) and inductively coupled plasma spectroscopy (ICP) were used to investigate the properties of the produced composites. XRD results showed that in the composite samples synthesized by FDM method, PLA has more crystallinity than the slurry method, which is caused by relatively slow cooling of the polymer melt. To investigate the bioactive properties of this composite, the simulated body solution (SBF) was used and the results of the ICP test showed that the amount of calcium and phosphorus in the fourth week in the PLA/MgAl2O4 printed sample was the highest and equal to 77 mg/L and respectively were 40 mg/L. These results show that the processing of these composites by the 3D printing method brings more degradability than the slurry method and has a higher quality for biological uses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Magnesium Aluminate Spinel
  • Combustion Synthesis
  • Polymer Matrix Scaffold
  • FDM
  • slurry
CAPTCHA Image