بررسی مُرفولوژی لایههای اکسیدی زمان کوتاه در مذاب آلومینیم خالص

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

فلز آلومینیم نسبت به واکنش اکسایش بسیار حساس است، بهگونه ای که هر گاه سطح مذاب آن در معرض هوا قرار گیرد بهسرعت اکسید شده و یک لایهی اکسیدی بر روی آن تشکیل می شود. لایهی اکسیدی تشکیل شده در زمان بارریزی دارای ضخامتی کم و سطوحی چینخورده است. در نتیجهی تلاطم مذاب و تاخوردن لایهی اکسیدی بر روی آن، لایهی اکسیدی دوتایی تشکیل می شود. ورود لایههای اکسیدی دوتایی درون مذاب یکی از مهمترین عوامل تشکیل عیوب ریخته گری است. در پژوهش حاضر، شرایط تشکیل لایهی اکسیدی دوتایی بهروش ساندویچ اکسید- فلز- اکسید بررسی شده است. سطوح تماس حبابهایی که حین انجام آزمایش درون مذاب به دام افتاده اند، برای مطالعهی خواص لایهی اکسیدی جدید بهوسیلهی SEM بررسی شدند. اندازه گیری ضخامت چین خوردگی لایههای اکسیدی در آلومینیم خالص نشان داد که ضخامت لایهی اکسیدی زمان کوتاه در آلومینیم خالص کمتر از 100 نانومتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation into the Morphology of Short-Time Oxide Films in Molten Pure Aluminum

نویسندگان [English]

  • bhzad Naebi
  • mehdi Divandari
  • S. Amir Azarmehr
چکیده [English]

Aluminum is very sensitive to oxidation reactions. If a fresh surface of melt is exposed to air, it oxidizes quickly and an oxide layer covers the melt surface. New oxide films formed in a very short time during casting are thin and folded. The metal surface can be folded and create a double-oxide film as a result of the melt turbulence. The entrance of this double-oxide film into the melt is one of the most important reasons for the formation of crack-like defects during casting. In this work, the characteristics of these new oxide films have been investigated based on the oxide-metal-oxide sandwich technique. To study the futures of new oxide film, the contact area between two adjacent and entrapped bubbles have been examined using scanning electron microscope (SEM). Results showed that the short time oxide films formed in pure aluminum have a thickness less than 100 nanometer

کلیدواژه‌ها [English]

  • oxide film
  • Pure aluminum
  • Short time oxidation
  • Oxide-Metal-Oxide Sandwich
  • Folded
  • Wrinkled
CAPTCHA Image