بهینه‌سازی پیش عملیات سطحی ذرات نیترید بُر هگزاگونال برای پوشش‌دهی الکترولس نیکل- فسفر (یادداشت پژوهشی)

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه یزد

2 دانشگاه اصفهان

چکیده

ایجاد پوششی از نیکل بر روی سطح ذرات پودری نیترید بُر هگزاگونال می تواند مشکل عدم ترشوندگی آنها در ساخت مادهی مرکب را برطرف کند. در این پژوهش، با تغییر شرایط در مراحل آماده‌سازی یعنی اکسایش، حساس‌سازی و فعال‌سازی، تأثیر آنها بر ایجاد رسوب نیکل بر روی سطح ذرات نیترید بُر بررسی شده است. مطالعات انجام شده با میکروسکپ الکترونی مجهز به EDS و X-Ray map نشان دادند که انجام عملیات آماده‌سازی بر روی ذرات BN نقش بسیار مهمی در نشاندن لایهی نیکل بر روی آنها دارد. چرخهی آماده‌سازی شامل اکسایش در دمای C200 بهمدت یک ساعت، حساس‌سازی در محلولی شامل g/Lit SnCl210 و ml/Lit HCl30 بهمدت 15 دقیقه و فعال‌سازی در یک محلول آبی شامل g/Lit PdCl225/0 و ml/Lit HCl30، بهترین شرایط را ایجاد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimization of Preliminary Treatment on the Surface of Boron Nitride Particles for Ni-P Electroless Coating

نویسندگان [English]

  • masoud Moshrefifar 1
  • Amin hakimi zad 2
1
2
چکیده [English]

Applying a Ni-P electroless coat on the surface of BN(h) particles has a beneficial effect on their wettability in vortex technique during composite manufacturing. In this investigation, different preliminary treatments consisting of different combinations of surface oxidation, sensitization and activation have been investigated. The results obtained from scanning electron microscope (SEM) and energy dispersive spectroscopy (EDS) showed that the preliminary treatment has an important role in deposition of Ni-P on the surface of BN(h) powder. A preliminary treatment consisting of oxidation in 200 ºC for 1 hour, sensitization in 10g/l SnCl2+30ml/l HCl solution for 15 minutes and then, activation in 0.25 g/l PdCl2 +30ml/l HCl solution resulted in the best results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hexagonal Boron Nitride (BN(h))
  • Ni-P Electroless
  • Pre-Treatment
CAPTCHA Image