بررسی رفتار خوردگی چهار فولاد آستنیتی کروم- منگنزدار در محلول 1/0 مولار اسید سولفوریک

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 دانشگاه بوعلی سینا

3 دانشگاه علم و صنعت

چکیده

در این تحقیق، چهار فولاد آستنیتی کروم- منگنزدار- (بدون نیکل) توسط کوره ذوب القایی تحت خلا تولید شد. سپس ورق هایی از آن به ضخامت 10 میلی متر با عملیات های نورد گرم متوالی حاصل شد. رفتار خوردگی چهار فولاد آستنیتی کروم- منگنزدار در محلول 1/0 مولار اسید سولفوریک، توسط آزمون های پتانسیل مدار باز، پلاریزاسیون پتانسیودینامیک و طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی ارزیابی شد. نتایج نشان داد که پتانسیل مدار باز چهار فولاد آستنیتی کروم- منگنزدار با گذشت زمان به سمت مقادیر مثبت انتقال می یابد. هم چنین منحنی های پلاریزاسیون پتانسیودینامیک نشان دادند که چهار فولاد آستنیتی کروم- منگنزدار رفتار رویین قابل قبولی را ارائه می دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Corrosion behaviour investigation of the four Cr-Mn-(Ni-free) austenitic steels in 0.1 M H2SO4 solution

نویسندگان [English]

  • arash Fattah-alhosseini 1
  • Sajad Alizad 2
  • Mohsen Asadi Asadabad 3
چکیده [English]

In this study, the four Cr-Mn-(Ni-free) austenitic steels were fabricated by vacuum induction furnace. Then plates with 10 mm thickness were fabricated by hot-rolling. Corrosion behaviour of the four Cr-Mn steels in 0.1 M H2SO4 solution was investigated using by open-circuit potential, potentiodynamic polarization, and electrochemical impedance spectroscopy (EIS). The results indicated that the open-circuit potentials of the four Cr-Mn austenitic steels were found to shift towards positive direction. Also, the potentiodynamic polarization curves suggested that the four Cr-Mn austenitic steels showed comparable passive behaviour in sulfuric solutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cr-Mn austenitic steel
  • Corrosion behaviour
  • Potentiodynamic polarization
  • Electrochemical Impedance Spectroscopy