کلیدواژه‌ها = عملیات حرارتی
سنتز اکسید های منگنز به روش احتراق در محلول

دوره 33، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 93-110

10.22067/jmme.2022.74924.1038

مهسا محمدی مقدم؛ مصطفی میرجلیلی؛ جلیل وحدتی خاکی؛ سحر ملازاده


تأثیر مقادیر متفاوت ZnO بر تغییرات ریزساختاری در شیشه‌های آلومینوسیلیکاتی

دوره 32، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 125-136

10.22067/jmme.2020.39262

زهرا کهربائی؛ سجاد ازغندی راد؛ جواد نعیم‌آبادی؛ مسعود توکلیان اکبری؛ سحر ملازاده؛ محمد مزینانی


بررسی تأثیر عملیات حرارتی بر خواص مغناطیسی نوارهای بیشکلFe78Si9B13

دوره 23، شماره 2، آبان 1391

10.22067/ma.v23i2.16937

رضا بختیاری؛ علی جزایری قره باغ؛ مهدی کیانی؛ بهزاد بینش