موضوعات = سنتز مواد
تحلیل حرارتی و فازی فرآیند خود احتراقی آلومینوترمیک در سیستم Al-Fe2O3-Cr2O3-NiO

دوره 34، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 15-30

10.22067/jmme.2023.78953.1081

سعید سلطانی؛ مهدی کلانتر؛ محمد رضا پهلوان شمسی


سنتز و مشخصه یابی نانو ذرات مغناطیسی فریت کبالت به روش هم رسوبی شیمیایی

دوره 33، شماره 4، دی 1401، صفحه 1-12

10.22067/jmme.2022.75570.1042

سمانه صاحبیان؛ عبدالکریم سجادی؛ زهرا یوسفی


سنتز اکسید های منگنز به روش احتراق در محلول

دوره 33، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 93-110

10.22067/jmme.2022.74924.1038

مهسا محمدی مقدم؛ مصطفی میرجلیلی؛ جلیل وحدتی خاکی؛ سحر ملازاده


بررسی اثر نوع سوخت بر سنتز اکسید روی نانوساختار به روش احتراق محلولی

دوره 33، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 145-156

10.22067/jmme.2021.73056.1031

هادی نصیری؛ مرتضی گل محمدی؛ میلاد قربانزاده


تولید پودر نانو کامپوزیت Ni-NiO به روش سنتز احتراقی در محلول و ارزیابی مورفولوژی آن

دوره 33، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 157-182

10.22067/jmme.2022.72779.1028

مهلا سرفراز؛ مصطفی میرجلیلی؛ عبدالکریم سجادی؛ جلیل وحدتی خاکی؛ حمیدرضا عظیمایی