دوره و شماره: دوره 26، شماره 2 - شماره پیاپی 12، شهریور 1394 
سنتز ترکیب بین فلزی نانوبلورین Al3Zr با آلیاژسازی مکانیکی و عملیّات حرارتی

صفحه 11-22

10.22067/ma.v26i2.28802

اسماعیل پورخورشید؛ محمدحسین عنایتی؛ فتح الله کریم زاده؛ محمد حسین پایدار


تأثیر متغیرهای فرایند بورسیلیسیم‌دهی بر فولاد گرم‌کار H11

صفحه 99-108

10.22067/ma.v26i2.19383

زهرا کاربخش راوری؛ شمس الدین میردامادی؛ علیرضا خاوندی


بررسی تأثیر فسفر بر ریزساختار و خواص مغناطیسی آلیاژهای پایه آهن

صفحه 85-98

10.22067/ma.v26i2.30910

سحر جعفری؛ علی بیت اللهی؛ بیژن افتخاری یکتا افتخاری یکتا؛ تاداکاتسو اوکوبو؛ راغاوان گوپالان؛ کازوهیرو هونو؛ گیزهیر هرزر