دوره و شماره: دوره 32، شماره 1 - شماره پیاپی 23، اسفند 1399 (پاییز و زمستان ) 
ارزیابی رفتار فشاری فوم‌های فولادی تولیدشده به‌روش متالورژی پودر

صفحه 45-56

10.22067/ma.v32i1.79641

حمید سازگاران؛ علی محمد ناصریان نیک؛ محمد رضا اکبری؛ علی اکبری‌نژاد فوق


تأثیر مقادیر متفاوت ZnO بر تغییرات ریزساختاری در شیشه‌های آلومینوسیلیکاتی

صفحه 125-136

10.22067/jmme.2020.39262

زهرا کهربائی؛ سجاد ازغندی راد؛ جواد نعیم‌آبادی؛ مسعود توکلیان اکبری؛ سحر ملازاده؛ محمد مزینانی