دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تاثیر توزیع کربن‌سیاه در پلی‌اتیلن بر رسانایی و محافظت در برابر امواج الکترومغناطیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1402

10.22067/jmme.2024.80076.1096

سمانه صاحبیان؛ محسن حداد سبزوار؛ علی شجری؛ فاطمه نجارنیا


ساخت و بررسی خواص داربست پلی‌کاپرولاکتون/ژلاتین/کیتوسان تولید شده به روش الکتروریسی دو طرفه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1402

10.22067/jmme.2024.84247.1123

سید مجتبی زبرجد؛ مینا پرنیان


ارزیابی رفتار مکانیکی فوم‌های فولاد زنگ‌نزن تولید شده به روش انحلال دانه‌های کروی اوره به عنوان فضاساز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1402

10.22067/jmme.2024.83785.1120

مسعود صحرائی؛ علی محمد ناصریان نیک؛ حمید سازگاران


اثر افزودن ذرات آلومینا بر ویژگی‌های فشاری فوم‌های سرب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1402

10.22067/jmme.2024.85145.1128

حمید سازگاران؛ هادی نصیری


تولید و مشخصه یابی داربستهای PLA/MgAl2O4 به روش پرینت 3 بعدی (FDM) و مقایسه آنها با روش دوغابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1403

10.22067/jmme.2024.86653.1142

سید مهدی رفیعائی؛ مهران قدرتی


بهینه سازی چقرمگی شکست و سختی به روش تاگوچی در ZrB2-SiCnp-ZrC-CNFs

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1403

10.22067/jmme.2024.85569.1131

غلامرضا داودی؛ محمدمراد شیخی؛ زهره بلک؛ شهروز یوسف زاده