دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. بررسی رفتار خستگی کامپوزیت زمینه پلیمری تقویت شده با الیاف شیشه (GFRP) در سطوح تنشی مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1400

10.22067/jmme.2022.72975.1029

سمانه صاحبیان؛ احد ضابط؛ علیرضا مقدس موسوی زاده


2. تاثیر ترکیبات کربناتی کربن ،اکسید کروم و SiC درپخت سرباره فولاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1401

10.22067/jmme.2022.73743.1033

آیدا فایقی نیا؛ حسین مردی


3. بررسی تجربی و تحلیلی تاثیر شرایط عملیات حرارتی رسوب سختی بر ریزساختار، خواص مکانیکی و هدایت الکتریکی آلیاژ مس- 4/0 % کروم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 فروردین 1401

10.22067/jmme.2022.72467.1026

وحید نوروزی فرد؛ امیر طالبی


4. بررسی رفتار مکانیکی کامپوزیت‌ Al A356- B4C/TiB2 تولیدشده به روش ریخته‌گری گردابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1401

10.22067/jmme.2022.74511.1037

علی علیزاده؛ مهدی عبدالهی


5. تاثیر عملیات کوئنچ و پارتیشن‌بندی بر ریزساختار و خواص کششی یک فولاد متوسط کربن پرسیلیسیم‌

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1401

10.22067/jmme.2022.74973.1039

علی اکبر عابدینی؛ حبیب ا... رستگاری؛ سید محمد امام


6. افزایش قابل ملاحظه خواص مکانیکی فولاد کم آلیاژ سیلیسیم متوسط 35CHGSA در شرایط عملیات حرارتی کوئنچ و پارتیشن‌بندی در مقایسه با حالت کوئنچ و تمپر متداول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1401

10.22067/jmme.2022.73625.1035

علی خواجه سروی؛ سید صادق قاسمی بنادکوکی؛ عبدالکریم سجادی