دوره و شماره: دوره 33، شماره 3 - شماره پیاپی 27، آبان 1401 
داربست‌های کامپوزیتی ژلاتین-کلسیم‌فسفات: از فرآیند ساخت تا بررسی رفتار مکانیکی و زیستی

صفحه 53-66

10.22067/jmme.2022.71323.1019

فائزه درویشیان حقیقی؛ سحر معاونی؛ سحر ملازاده؛ سمانه صاحبیان؛ زهرا طیرانی نجاران