دوره و شماره: دوره 30، شماره 2 - شماره پیاپی 20، 1398 (بهار و تابستان ) 
بررسی سنتز و خواص آنتی اکسیدانی کلسیم هگزابوراید

صفحه 127-138

10.22067/ma.v30i2.23513

سید مسعود حسینی میقان؛ رحیم نقی زاده؛ حمید رضا رضایی؛ نگین مرادی یزدی؛ میلاد طالبیان